Jakttider
Nedenfor er de jaktbare viltartene samt jakttidene listet opp, slik de er fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Grunneieren kan gjøre innskrenkninger innenfor de tidene som er fastsatt. Jakttidene regnes fra og med - til og med de oppgitte datoer.
 
Elg               I de kommuner hvor det er åpnet adgang for elgjakt.


Finnmark fylke:Troms, Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag fylker: 25.09 - 31.10
Unntatt: Kommunene Lierne og Røyrvik
01.09 - 30.09
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker:
10.09 - 15.11
Oppland fylke 25.09 - 31.10
Unntatt: Lunner kommune
05.10 - 31.10
Telemark fylke: 25.09 - 31.10
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamle,
Kragerø, den delen av Bø som ligger sør og vest for Bø-elva og Drangedal
unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa.
05.10 - 31.10
Buskerud fylke: 25.09 - 31.10
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre og
Nedre Eiker.
05.10 - 31.10
Hedmark fylke: 25.09 - 31.10
Unntatt: Kommunene Eidskog, kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes,
Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Vang og Ringsaker.

05.10 - 31.10
Østfold, Oslo, Vestfold og Akershus fylker: 05.10 - 31.10
Vest-Agder fylke: 25.09 - 31.10
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Marnardal,
Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord.
05.10 - 31.10
Aust-Agder fylke: 25.09 - 31.10
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland,
Grimstad, Birkenes og Lillesand.
05.10 - 31.10
Det er ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i noen bynære områder
i Oslo, Akershus og Buskerud fylker.

Hjort         I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt.

 
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: 10.09 - 01.10 og
10.10 - 15.11
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland: 10.09 - 25.09 og
10.10 - 15.11
Unntatt: Ullensvang herad
10.09 - 25.09 og
a 10.10 - 15.12
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland,
Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold:
10.09 - 15.11
Ved åpning av hjortejakt i nye kommuner blir jakttiden den samme som for elg, om ikke
annet er bestemt.

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt.

25.09 - 23.12

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt. I perioden 16.08 - 24.09 er
det bare tillatt å benytte rifle, og ikke tillatt å benytte løs på drevet halsende hund.

16.08 - 23.12
 

Villrein              Hele landet (Alle villreinområder).

I Brattfjell-Vindeggen og i Fjellheimen er jakt på villrein forbudt i tiden fra kl. 1800
til 0700. På Hardangervidda er det jaktforbud i tidsrommet fra 1900 til 0700.
20.08 - 30.09
 
Skarver

Storskarv og Toppskarv

Finnmark, Troms, Nordland og
Nord-Trøndelag fylke og kommunene Osen,
Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i
Sør-Trøndelag fylke

01.10 - 30.11
Storskarv
Bare ungfugl med hvit buk Resten av landet
01.10 - 30.11
 
Andefugler


Sædgås

Finnmark fylke

21.08 - 31.10
Kortnebbgås og Grågås
Finnmark, Troms og Nordland fylker til Rana
og Rødøy kommuner
21.08 - 31.10
Nordland fylke fra og med Rana og Rødøy
kommuner, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
og Møre og Romsdal fylker
15.08 - 31.10
Resten av landet 10.08 - 31.10
Kanadagås
Finnmark, Troms og Nordland fylker til Rana
og Rødøy kommuner Nordland fylke fra og
med Rana og Rødøy kommuner,
21.08 - 23.12
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og
Møre og Romsdal fylker
15.08 - 23.12
Resten av landet 10.08 - 23.12
Kortnebbgås og Grågås kan kun jaktes i
tidsrommet fra kl. 1400 fram til kl. 1100
10.08 - 20.08
Fylkesmannen har myndighet til å fastsette jaktstart etter grågås og kanadagås innenfor
jakttidsrammen for områder med godkjent lokal forvaltningsplan.
Kortnebbgås, Grågås
Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den frie
jakten på hav og fjord, jf § 32 i viltloven,
på strekningen fra svenske-grensen til og med
Vest-Agder fylke
10.09 - 31.10
Kanadagås Område som over 10.09 - 23.12
Brunnakke, Krikkand og Stokkand
Hele landet
Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den frie
jakten på hav og fjord, jf § 32 i viltloven, på
strekningen fra svenske-grensen til og med
Vest-Agder fylke
21.08 - 23.12

10.09 - 23.12
Toppand, Havelle, Kvinand, Siland
og Laksand Hele landet
10.09 - 23.12
Svartand Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud,
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker
10.09 - 23.12
Ærfugl
Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og
Vest-Agder fylker
01.11 - 30.11
 
Hønsefugler

Jerpe, Orrfugl og Storfugl
Hele landet

10.09 - 23.12
Lirype og Fjellrype
Hele landet
Unntatt: Finnmark fylke
Troms fylke og Narvik, Ballangen og
Evenes kommuner samt den delen av
Tysfjord kommune som ligger nord for
Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland
fylke
10.09 - 28.02/29.0210.09 - 15.03
Fasan
Hele landet
01.10 - 15.10
 
Vadere og Måker

Heilo
Hele landet
Unntatt: Rogaland fylke hvor arten er fredet

10.09 - 23.12
Enkeltbekkasin
Hele landet
21.08 - 31.10
Rugde
Hele landet
10.09 - 23.12
Hettemåke, Fiskemåke, Gråmåke,
Svartbak og Krykkje

Hele landet
21.08 - 28.02/29.02
Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den
frie jakten på hav og fjord, jf § 32 i
viltloven, på strekningen fra svenske-grensen
til og med Vest-Agder fylke
10.09 - 28.02/29.02

Ringdue
Hele landet
Unntatt: Troms og Finnmark fylke hvor
arten er fredet

21.08 - 23.12

Gråtrost og Rødvingetrost
Hele landet

10.08 - 23.12
Nøtteskrike
Hele landet
Unntatt: Nordland, Troms og Finnmark
fylke hvor arten er fredet
10.08 - 28.02/29.02
Skjære
Hele landet
10.08 - 28.02/29.02
Kråke
Hele landet
15.07 - 31.03
Ravn
Hele landet
10.08 - 28.02/29.02
Unntatt: Troms og Finnmark fylke 1 0.08 - 15.03

Sydhare
Hele landet

10.09 - 28.02/29.02
Hare
Hele landet
Unntatt: Troms og Finnmark fylke og
Narvik, Ballangen og Evenes kommune
og den delen av Tysfjord kommune som
ligger nord for Tysfjord/Hellemofjorden
i Nordland fylke
10.09 - 28.02/29.02
10.09 - 15.03
Ekorn
Hele landet
Unntatt: Nordland fylke hvor arten er fredet
01.11 - 15.03
Bever
I de kommuner det er åpnet jakt i fylkene:
Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark,
Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
01.10 - 30.04
I de kommuner det er åpnet jakt i fylkene:
Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
01.10 - 10.05
Bisamrotte
Bare i Finnmark fylke
21.08 - 15.05

Rødrev
Hele landet

15.07 - 15.04
Røyskatt
Hele landet
21.08 - 15.03
Villmink
Hele landet
15.07 - 15.04
Mår
Hele landet
01.11 - 15.03
Grevling
Hele landet
21.08 - 31.01
Gaupe
Hele landet
01.02 - 31.03
Særlige bestemmelser
Mårhund
Hele landet
Hele året
Villsvin
Hele landet
Hele året

Jakt er kun tillatt i de områder fylkesmannen
har fastsatt kvote

For ytterligere informasjon kan kommune eller fylkesmannens miljøvernavdeling kontaktes.