Her kan man diskutere alt innen hundehold.

Innlegg som er upassende for dette mediet vil
bli slettet av redaktøren.

Oppforder alle til å bruke dette mediet for å komme
med sine synspunkter og starte diskusjoner
som kan være "sunne" for hundemiljøet og alt rundt det.

START FORUM